Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo - WschodniejDokumenty regulujące tryb studiów doktoranckich
- Uchwała rekrutacyjna za 2018/2019 r.
- Ustawa o szkolnictwie wyższym, pdf
- Program studiów, pdf
- Monitor UW, pdf

- Monitor UW, pdf, w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej w Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.W nowym roku akademickim 2018/2019 odbędzie się rekrutacja na stacjonarne środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej (prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW)

Limit miejsc : 4.

Dyscypliny naukowe realizowane w ramach Studium: archeologia klasyczna, archeologia limesowa, archeologia relacji świata antycznego z Barbaricum, archeologia pradziejowa i Polska, archeologia terenowa i metodyka badań archeologicznych, epigrafika, historia starożytnej Grecji i Rzymu, sztuka antyczna, badania interdyscyplinarne.

Dokumenty będą przyjmowane do 7. września 2018, w dziekanacie Wydziału Historycznego UW u pani Urszuli Smolińskiej. W celu zgłoszenia się do rekrutacji zapraszamy do IRK.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Ośrodka w dniu 17 września 2018 od godziny 10.00 (dzień i godzina mogą ulec zmianie, o czym kandydaci zostaną poinformaowani). O dokładnym terminie egzaminu zostanie poinformowany każdy kandydat w czasie składania dokumentów. Ogłoszenie wyników nastąpi 21. września. Wszelkie informacje bieżące będą również umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że miarodajnym aktem prawnym w sprawie zasad rekrutacji na studia jest Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019.

Kandydatów prosimy także konsultować ww. uchwałę w sprawie wymaganych dokumentów.
Inne akty prawne regulujące studia doktoranckie są dostępne na stronie biura ds. studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego.

Kierownik Studium Doktoranckiego
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski


Doktoranci Ośrodka:

I rok
Tomasz Barański
Paweł Dziechciarz
Marek Niesobski
Joanna Szymczak

II rok
Górny, Michał
Haładaj, Dagmara
Radzikowska, Monika
Siembora, Sebastian
Socha, Dagmara
Wardzyńska, Maria

III rok
Kamila Brodowska
Robert Piórewicz
Martyna Wasilewska
Tatiana Adamowska
Monika Koźlakowska
Roberto Pimentel

IV rok
Mariya Avramova
Julia Chyla
Monika Dzierlińska
Viacheslav Gerasimov
Paweł Janik
Kamil Niemczak
Małgorzata Sołek
Marta Szada
Paweł Grosicki

Na przedłużeniu i przed obroną
Julia Burdajewicz
Dominika Kossowska
Krystian Trela
Isabella Żołędziowska
Łukasz Sokołowski
Marta Bajtler
Kinga Bigoraj
Dominik Chudzik
Wojciech Ejsmond
Katarzyna Kapiec
Vilma Kovacevic
Julia Mikocka
Magdalena Radunovic
Monika Więch
Karol Żołędziowski
Bugajska, Karolina
Kaczyński, Bartołomiej
Mazanek, Dorota

Wstępne tematy prac doktorskich powstających w Ośrodku:

•  Wpływy z północno-wschodniego rejonu basenu Morza Śródziemnego w Kotlinie Karpackiej w epoce brązu (ok. 2000-1100 p.n.e.).
•  Kulturowe interakcje i socjalne strategie na obszarze dolnego biegu Donu od VI w. p.n.e. do połowy III w. n.e.
•  Architektura grobowa i zwyczaje pogrzebowe terenów rzymskiej Fenicji.
•  Monety rzymskie w kręgu zachodniobałtyjskim.
•  Amfory rzymskie i bizantyjskie z Cyrenajki ze szczególnym uwzględnieniem zabytków znalezionych w Ptolemais (Libia). Związki handlowe między antyczną Cyrenajką a innymi ośrodkami śródziemnomorskimi.
•  Warsztaty rzemieślnicze na terenie antycznych miast Cyrenajki (Afryka Północna) w okresie środkowo i późnorzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z Ptolemais.
•  Oznakowanie nominałów w mennictwie antycznym.
•  Funkcje naczyń brązowych na terenie Barbaricum.
•  Pottery production in late Hellenistic and Elary Roman Phoenicia: the ceramic production site at Jiye-Porphyreon ( Lebanon ), a case study and interpretation.
•  Rzymska ceramika naczyniowa z centrum produkcyjnego Butovo.
•  Południowa Fenicja i północna Palestyna. Widzialne i niewidzialne granice oraz wzajemne kontakty dwóch historycznych regionów Lewantu od epoki hellenizmu po epokę wczesno bizantyńską.
•  Transport lądowy na obszarze Dolnego Dunaju w okresie rzymskim
•  Środowisko kulturowe Risan


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl