Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo - Wschodniej

 


Dokumenty regulujące tryb studiów doktoranckich
- Uchwała rekrutacyjna za 2016/2017 r.
- Ustawa o szkolnictwie wyższym, pdf
- Program studiów, pdf
- Monitor UW, pdf

- Monitor UW, pdf, w sprawie przekształcenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym prowadzonych we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej w Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.


Doktoranci Ośrodka:

II rok
Aleksandra Klecha
Aleksandra Lisek
Emilia Jastrzębska
Jelena Celebic
Eva Eshak

III rok
Barański, Tomasz
Dziechciarz, Paweł
Szymczak, Joanna
Niesobski, Marek

IV rok
Górny, Michał
Haładaj, Dagmara
Siembora, Sebastian
Socha, Dagmara
Wardzyńska, Maria

V rok
Robert Piórewicz
Martyna Wasilewska
Monika Koźlakowska
Mariya Avramova

VI rok
Julia Chyla
Monika Dzierlińska
Viacheslav Gerasimov
Paweł Janik
Kamil Niemczak
Małgorzata Krawczyk
Marta Szada
Paweł Grosicki

Wstępne tematy prac doktorskich powstających w Ośrodku:

•  Wpływy z północno-wschodniego rejonu basenu Morza Śródziemnego w Kotlinie Karpackiej w epoce brązu (ok. 2000-1100 p.n.e.).
•  Kulturowe interakcje i socjalne strategie na obszarze dolnego biegu Donu od VI w. p.n.e. do połowy III w. n.e.
•  Architektura grobowa i zwyczaje pogrzebowe terenów rzymskiej Fenicji.
•  Monety rzymskie w kręgu zachodniobałtyjskim.
•  Amfory rzymskie i bizantyjskie z Cyrenajki ze szczególnym uwzględnieniem zabytków znalezionych w Ptolemais (Libia). Związki handlowe między antyczną Cyrenajką a innymi ośrodkami śródziemnomorskimi.
•  Warsztaty rzemieślnicze na terenie antycznych miast Cyrenajki (Afryka Północna) w okresie środkowo i późnorzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z Ptolemais.
•  Oznakowanie nominałów w mennictwie antycznym.
•  Funkcje naczyń brązowych na terenie Barbaricum.
•  Pottery production in late Hellenistic and Elary Roman Phoenicia: the ceramic production site at Jiye-Porphyreon ( Lebanon ), a case study and interpretation.
•  Rzymska ceramika naczyniowa z centrum produkcyjnego Butovo.
•  Południowa Fenicja i północna Palestyna. Widzialne i niewidzialne granice oraz wzajemne kontakty dwóch historycznych regionów Lewantu od epoki hellenizmu po epokę wczesno bizantyńską.
•  Transport lądowy na obszarze Dolnego Dunaju w okresie rzymskim
•  Środowisko kulturowe Risan


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl