Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Struktura

Rada Naukowa Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch.

Prof. dr hab. Piotr Węgleński, przewodniczący
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Prof. dr hab. Piotr Dyczek
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr Marcin Matera
Mgr Janusz Recław

Studium doktoranckiego Ośrodka:

Prof. Wojciech Nowakowski - kierownik
Dr Martin Lemke - koordynator


Sklad personalny Ośrodka

Prof. Piotr Dyczek- Dyrektor
Mgr Janusz Recław - Zastępca dyrektora
Prof. Stefan K. Kozłowski
Dr Martin Lemke
Dr Krzysztof Narloch (realizacja trzyletniego grantu naukowego)
Mgr Agata Momot
Mgr Tomasz Płóciennik
Mgr. Bartosz Wojciechowski
Michał Pisz

Stałymi wspólpracownikami Osrodka jest grupa ok. 30 naukowców z: Bulgarii, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Niemiec i BelgiiOsrodek prowadzi badania archeologiczne na trzech stanowiskach: Novae (Bulgaria) - siedzibie legionu I Italskiego, w Tanais (Rosja) - greckiej i rzymskiej osadzie handlowej nad Donem oraz Rhisinium (Czarnogóra) – stolicy illiryjskiej królowej Teuty.

W naszych pracach siegamy, oprócz tradycyjnych metod archeologicznych, po nowoczesne interdyscyplinarne metody badan. Zaleznie od potrzeb i mozliwosci - w tym finansowych - prowadzimy badania geofizyczne, analizy zdjec lotniczych i satelitarnych, badania antropologiczne, analizy fizykochemiczne malowidel sciennych, naczyn ceramicznych i metali. Prowadzone sa prace z zakresu konserwacji kamienia oraz odlewy niektórych zabytków. Wszystkie dane archeologiczne opracowywane sa komputerowo zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych jak i architektury. Dokonujemy takze komputerowych rekonstrukcji architektonicznych.


Poczawszy od roku 2000 we wspólpracy z Zakladem Genetyki UW – kierowanym przez prof. dr hab. Piotra Weglenskiego - powstala Pracownia badan DNA wydobywanego z antycznych kosci ludzkich i zwierzecych. Osrodek posiada mozliwosci wykonywania analiz DNA na zamówienie innych placówek naukowych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.

Rokrocznie z OBA UW wspólpracuje grupa ok. 60 studentów, którzy biora udzial w pracach terenowych i opracowaniu zabytków.

Osrodek wspólpracuje z polskimi instytucjami naukowymi takimi jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Slaski, Wroclawski, Poznanski, Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie – gdzie powstaje mala kolekcja zabytków z Novae w Galerii Starozytnej.. Naszymi partnerami zagranicznymi sa: Instytut Archeologii Bulgarskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Federacji Rosyjskiej, R ö misch-Germanische Kommission z Frankfurtu, Centre de Recherches d'Arch é ologie Nationale z Louvain-la-Neuve, Uniwersytet w Rostowie nad Donem, Muzeum Archeologiczne Svištov, Muzeum Archeologiczne Veliko Târnovo, Muzeum - rezerwat archeologiczny Tanais , Regional Institute for the Protection and Cultural Heritage, Kotor.

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl