Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego



    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Najnowsze publikacje Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy płd.-wsch. prowadzi także działalność wydawniczą, która skupia się głównie na problematyce archeologii limesowej. Są one przede wszystkim przeznaczone dla znawców tematyki prowincjonalnorzymskiej oraz związków z Barbaricum, ale także historyków, epigrafików, archeologów klasycznych, historyków sztuki oraz studentów kierunków humanistycznych związanych z antykiem.

D. Chudzik, W. Ejsmond, P. Janik (eds.)
Komunikaty Konferencyjne

Ta publikacja zawiera abstrakty trzeciej już konferencji z cyklu Badania nad Dziedzictwem Kulturowym, która odbywa się corocznie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej UW prezentują szerokie spektrum zainteresowań naukowych jego studentów. W konferencji zaprezentowano część z nich, jak i swoje referaty przedstawili również studenci z innych jednostek naukowych. Zainteresowanym udostępniamy te komunikaty jako pdf.

> ściągnij pdf

 


 

J. Kolendo, T. Płóciennik
Vistula amne discreta

 

To fascynujące dzieło jest efektem współpracy nieżyjącego już profesora Jerzego Kolendo i Tomasza Płóciennika. Książka opisuje i analizuje greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski. 

Cena: 40 PLN

 

 


S. Kozłowski
Kwiat Królestwa. Archeologów Polskich Pokolenie Trzecie. 2015

Autor opisuje historię polkiej archeologii, jak zwykle w niezykle ciekawy i błyskotliwy sposób .

Cena: 70 PLN

 

 

 



Novensia 25, 2014
Tom 25 zawiera wspomnienie po profesorze Jerzym Kolendo oraz jego kompletną bibliografię. Ponadto publikujemy obszerne studium dotyczące średniowiecznego Risan, artykuł o wczesnych monetach rzymskich z Novae oraz szereg opracowań dotyczących stanowisk Risan i Scodra.

> spis treści

Cena: 50 PLN

 

 


Novensia 15, 2004
W tym tomie zawarto druga część referatów konferencyjnych – 23 – poświęcone szerszej tematyce limesowej i znaczeniu Novae dla badań nad granicami Cesarstwa Rzymskiego.Przedstawiono także analizy osteologiczne, DNA, problemy numizmatyczne, kontakty handlowye oraz wyniki badań na innych naddunajskich stanowiskach rzymskich. Artykuły w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim.

> spis treści

> pełny numer w formacie .pdf

 


 

Kozlowski Stefan Karol (red.), Stefan Krukowski i jego przygoda z PMA. Warszawa, Lodz 2014, ss. 1-211. Ksiazka jest dzielem zbiorowym i przedstawia historie Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w latach 1921-1949 oraz wybrane epizody z zycia Stefana Krukowskiego, wybitnego prehistoryka, przez dziesieciolecia zwiazanego z tym muzeum. W pierwszej czesci dzielo ujawnia m.in. nowe fakty na temat regulaminow muzeum, projektu przedwojennej siedziby, a takze opisuje sprawe powolania Wydzialu Paleolitu. Czesc druga ukazuje boje Stefana Krukowskiego ze srodowiskiem archeologicznym warszawskim oraz jego wspolprace z Jurijem Polanskim, wreszcie rzuca swiatlo na wojenne losy bohatera.

Cena: 50 PLN

 


P. Dyczek, Rhizon, Warszawa 2013, ss. 144, ISBN 978-83-934239-8-9
Cena: 50 PLN

Album poświęcony historii i wykopaliskom w czarnogórskim Risan, opatrzony w bogatą selekcję pięknych zdjęć.

 

 

 

 


P. Dyczek, Iliria i prowincje bałkańskie w Zjednoczonej Europie/Iliria dhe provincat ballkanike në Evropën e Bashkuar/Illyria and the Balcar Provinces in United Europe, Warszawa 2011, ss. 140, figs. 118, ISBN 978-83-928330-8-6. Cena 30 PLN

Trilingwa polsko-albańsko-angielska. W publikacji zaprezentowano wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Ośrodek w Novae (Bułgaria) i antycznym Rhizon/Risinium (Czarnogóra). Zawarto w niej także informacje o „skarbie monet króla Ballaiosa z Risan” oraz wyniki tegorocznej kampanii w Risan, w czasie której odkryto tzw. Dom Aglaosa i wspaniały złoty pierścień. Poszczególne rozdziały koncentrują się na najciekawszych zagadnieniach naukowych i najbardziej interesujących, i unikatowych wynikach naszych badań. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera także podstawową literaturę.





Profesor Leon Kozłowski, red. Stefan Karol Kozłowski, Aleksandr Sytnyk,
Lwów-Warszawa 2010, ISBN 978-83-928330-3-1. Cena 50 PLN

Praca została wydana w języku polskim i ukraińskim we współpracy z Instytutem Ukrainoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. I. Franki. Zawiera 12 obszernych opracowań napisanych przez polskich i ukraińskich naukowców dotyczących działalności i zawiłości życiorysu L. Kozłowskiego. Prezentowane są w niej całkowicie unikatowe i nieznane dotychczas materiały archiwalne znajdujące się w różnych, dotychczas niedostępnych, archiwach ukraińskich. Jest to pasjonująca lektura dotycząca nie tylko losów pojedynczego wybitnego, acz kontrowersyjnego naukowca, ale także kopalnia wiedzy na temat historii archeologii.

 

 




Understanding the Past to książka pamiątkowa ku czci Prof. Stefana Karola Kozłowskiego, pod redakcją: Jana Michała Burdukiewicza, Krzysztofa Cyrka, Piotra Dyczka i Karola Szymczaka. W tej zbiorowej pracy pomieszczono kompletna bibliografię Jubilata oraz parędziesiąt artykułów poświęconych różnym aspektom archeologii epoki kamienia. Są to zarówno wyniki najnowszych badań i ustaleń naukowych jak i opracowania syntetyczne. Autorzy należą do światowej czołówki najwybitniejszych archeologów zajmujących się problematyką epok kamienia.

Cena: 50 PLN










S. Jilek, The Danube Limes, A Roman River Frontier, Warsaw 2009

Książka powstała w ramach projektu "Danube Limes" (patrz Badania) i stanowiły zwięzłą monografię o stanowiskach granicy na Dunaju Cesarstwa Rzymskiego.


Cena: 20 PLN







S. Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa 2009


Ksiązka opisująca interesujące życie byłego rektora UW


cena: 40 PLN






R. Ciołek, P. Dyczek, Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, ed. P. Dyczek. Volume Two. Coins from Sector IV, Warszawa 2011.

Monograficzne opracowanie monet odkrytych na obszarze sektora IV.

 

Cena: 50 PLN

 

 


T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo [eds.], Novae : Legionary Fortress and Late Antique Town, vol. I: A Companion on the Study of Novae, Warsaw 2008 [2009]

 

Pierwszy tom serii monograficznej o stanowisku Novae. Tom zawiera artykuly na temat historii badań, Novae w źródłach antycznych, historii stanowiska, geografii, topografii i kartografii oraz obszerną bibliografię o Novae obejmującą lata 1726-2008.

Cena: 50 PLN

 



P. Dyczek, Frontiers of the Roman Empire - The Lower Danube Limes in Bulgaria, Warszawa-Wiedeń 2008

Cena: 20 PLN


Ksiąka obejmuje zarówno zagadnienia całego projektu Kultura 2000 - Granice Cesarstwa Rzymskiego jak i szczegółowy opis limesu rzymskiego na obszarze dzisiejszej Bułgarii





P. Dyczek, Życie codzienne w twierdzy Legionu I Italskiego - Novae. Wystawa w Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa 2007
P. Dyczek, Everyday Life in the Fortress of the First Italic Legion at Novae. Exhibition at Warsaw University. Warszawa 2007

Cena: 15 PLN

Katalog wystawy zawierający zdjęcia eksponatów i z otwarcia oraz szczegółowy opis archeologicznych metod badawczych i rekonstrukcję życia codziennego rzymskich legionistów.





S. K. Kozłowski, Wylotne and Zwierzyniec, Kraków 2006


Cena: 25 PLN

Zbiór artyjułów dotyczących najważniejszych odkryć na paleolitycznych stanowiskach Wylotne i Zwierzyniec w południowej Polsce







A. Dimitrova – Milceva, Die Bronzefunde aus Novae Moesia Inferior., Warszawa 2006, ISBN 83-916770-3-6. Publikacja dofinansowana w ramach programu Cultura 2000.
Cena: 25 PLN

Autorka, znana badaczka bulgarska i wieloletni kierownik bulgarskiej ekspedycji w Novae przedstawia w swojej pracy brazy figuralne. SA to zabytki pochodzace przede wszystkim z wykopalisk archeologów bulgarskich oraz zbiorów muzealnych. Brazy pochodzace z badan polskich archeologów beda opublikowane osobno w ramach calosciowej publikacji wyników badan w Novae. Po czesci syntetycznej, w której wskazano glówne wnioski plynace z calosciowej analizy zabytków, nastepuje czesc katalogowa. Kazdy zabytek zostal opisany i zilustrowany, podano takze podstawowa literature. Ksiazka jest bardzo dobrym zródlem dla wszystkich naukowców zajmujacych sie nie tylko brazami, ale w ogóle sztuka prowincji rzymskich


P. Dyczek, Roman Amphorae of the 1st –3rd centuries AD found on the Lower Danube. Typology, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001. ISBN 83-235-0138-6,

Cena: 35 PLN.

W pracy zaprezentowano nową typologie amfor znajdowanych na obszarze Dolnego Dunaju. Przedstawiono genezę typów ich warianty, podstawowe dane dotyczące poszczególnych amfor, datowanie, epigrafikę, szczegółowe obszary występowania, analogie oraz – czego dotychczas nie było w pracach na ten temat – wyniki i wnioski płynące z wykonanych analiz fizyko-chemicznych, które stanowią rodzaj bazy danych wyjściowych dla innych badaczy. Nie ograniczono się w pracy jedynie do tematyki ściśle typologicznej, ale przedstawiono także zarys związków ekonomicznych i znaczenie amfor w wymianie handlowej. Praca w języku angielskim.




P. Dyczek, J. Kolendo, T. Sarnowski, Novae – 40 lat wykopalisk/ Novae – 40 Years of Excavations, Warszawa 2001, ISBN 83-87496-67-7,

Cena: 10 PLN.

W książce przedstawiono syntetycznie historię stanowiska oraz historię prac wykopaliskowych w Novae. Następnie podstawowe dane na temat inskrypcji znalezionych w Novae przez polskich archeologów oraz wyniki badań łaźni legionowych, szpitala wojskowego, komendantury wojskowej oraz cywilnej zabudowy. Na końcu zawarto bardzo pożyteczny wybór bibliografii poświęconej Novae. Praca bilingwiczna: język angielski i polski.





Evgenia Genčeva, `Първият военен лагиер в Novae провинция Миэия (Северна България) / Pierwszy obóż wojskowy w Novae, Prowincja mezja(Północna Bułgaria), Sofia-Warszawa, 2002 ISBN83-916770-1-X,

Cena: 35 PLN

W książce przedstawiono wyniki prac archeologicznych nad pierwsza, drewniano-ziemną fazą zabudowy obozu legionowego w Novae. Po opisaniu historii obszaru i historii badań Autorka analizuje materiał archeologiczny, a zatem: ceramikę, w tym terra sigillata, przedmioty z brązu i żelaza, naczynia i przedmioty szklane, kość oraz narzędzia i materiały budowlane. We wnioskach podsumowuje wyniki prac podając próbę rekonstrukcji planu obozu i jego wewnętrznej zabudowy. Praca jest napisana w języku bułgarski z obszernym polskim tłumaczeniem.



J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003, ISBN 83-916-770-2-8,

Cena: 45 PLN

Pod każdym względem jest to praca wyjątkowa nie tylko w Polsce, zawiera bowiem komplety wykład epigrafiki łacińskiej wraz z wykazem skrótów epigraficznych i bibliograficznych Autorzy analizują pojecie źródła epigraficznego, opisują warsztat epigrafika, a następnie poszczególne elementy różnych typów inskrypcji. Osobny rozdział poświęcony jest datowaniu inskrypcji i epigrafice łacińskiej w Polsce. Ksiąąka jest bogato ilustrowana inskrypcjami pochodzącymi głównie z wykopalisk w Novae. Praca w języku polskim



Ośrodek wydaje także rocznik Novensia (ISSN 0860-5777), ukazuje się on nieprzerwanie od roku 1987. Jest to czasopismo naukowe Ośrodka Badań Archeologicznych UW. Umieszczane są w nim artykuły w języku: polskim, angielskim, bułgarskim, niemieckim i francuskim. Dotyczą one głównie problematyki archeologii limesowej, a zatem tej części archeologii klasycznej, która zajmuje się obszarami granicznym Imperium Romanum oraz prace na temat różnych zagadnień greckiej i rzymskiej kultury materialnej. W Novensia publikowane są przede wszystkim wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Ośrodek w: Novae – twierdzy I legionu Italskiego i mieście wczesnobizantyńskim, w Tanais – mieście hellenistycznym i rzymskim oraz Rhizon – kolonii i mieście greckim oraz rzymskim. Zamieszczane są także opracowania różnych typów zabytków, a także prace problemowe na temat relacji kultury klasycznej z Barbaricum. W Novensia są także publikowane akta konferencji międzynarodowych organizowanych przez Ośrodek.

Novensia 20, 2009
W tomie zwarto artykuły poświęcone trzem tematom: badaniom nad ceramiką antyczną, problemom osadniczym i uzbrojeniu rzymskiemu. Opracowania dotyczące ceramiki skupiają się na wynikach badań archeometrycznych, prezentowana jest także całkiem nowy typ ceramiki tzw. LDKW – Lower Danube Kaolin Wares. Analizy zjawisk osadniczych obejmują bardzo szeroki obszar od Laguny Weneckiej, poprzez Czarnogórę do Ptolemais. Dwa artykuły poświęcone są znaleziskom związanym z militariami w Novae. W roczniku w dziale xenia zamieszczono także artykuł na temat miast rzymskich i późnorzymskich w Mezji I Tracji.


Novensia 18-19,
2008

Tom zawiera referaty z międzynarodowej konferencji Tanais i jego sąsiedzi. 10 lat wykopalisk Uniwersytetu Warszawskiego w antycznym mieście Tanais, która odbyła się 8-12 października 2005.


Novaensia 17, 2006
Tom zawiera m.in. artykuly na temat twierdz rzymskich nad Dolnym Dunajem, opracowanie kolczyków z nekropoli sredniowiecznej, opisy Swisztow i Novae pochodzace z konca XIX w., uwagi na temat technologii produkcji niektórych inskrypcji z Novae, artykul na temat zmian srodowiskowych obszaru Veneto oraz wyniki badan nad obsydianem bliskowschodnim.

Novensia 16, 2005
zawiera m.in. publikacje wybranych grup zabytków z Novae: biżuteria, wyroby z kości i rogu, wyroby z ołowiu, analiza DNA pochówków szkieletowych z Novae, lampy z grobów rzymskich z Risan, dwa artykuły poświęcone urbanistyce rzymskiej i prace o latarniach morskich.

Novensia 15, 2004
W tym tomie zawarto druga część referatów konferencyjnych – 23 – poświęcone szerszej tematyce limesowej i znaczeniu Novae dla badań nad granicami Cesarstwa Rzymskiego.Przedstawiono także analizy osteologiczne, DNA, problemy numizmatyczne, kontakty handlowye oraz wyniki badań na innych naddunajskich stanowiskach rzymskich. Artykuły w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim.

Novensia 14, 2003
Rocznik zawiera pierwszą częśc referató wygłoszonych na zorganizowanej przez OBA UW konferencji z okazji 40 lat badań Novae. W tym tomie zawarto 20 artykułów dotyczący różnych aspektów badań w Novae od analiz architektury, poszczególnych zabytków, po szczegółowe opracowania materiałow epigraficznych. Artykuły w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim.

Udostępniamy naszym czytelnikom archiwalne numery w formacie PDF:

Novensia 15 (2004)


Novensia 16 (2005)


Novensia 17 (2006)



Ad Rem


Ośrodek jest także wydawcą kwartalnika akademickiego Ad Rem, którego wydania archiwalne udostępniamy w formacie pdf.


Ad Rem 1/2007

Ad Rem 1-2/2009

Ad Rem 1/2008
 


Ad Rem 2-3/2008

 

Ad Rem 4/2008
 




Informacje dla przyszłych Autorów artykułów w Novensia.

Wskazówki dla autorów Novensia (pdf)


Ośrodek również wspomógł finansowo Instytut Archeologii UW w wydaniu podręcznika: I. Modrzewska-Pianetti, Zarys archeologii Hiszpanii rzymskiej, Warszawa 2002.


Jak zamówić publikacje ?

W celu zamówienia wspomnianych publikacji wystarczy wysłać mail na adres: novae@uw.edu.pl podać osobę/instytucję zamawiającą oraz adres na który mają zostać wysłane, a także proponowany rodzaj płatności. Publikacje zamawiane w ten sposób będą sprzedawane po cenach promocyjnych.

Zapowiedzi:

Wiele prac na temat Novae ukazuje sie w czasopismach, pracach zbiorowych i aktach kongresowych.

Całą, aktualizowaną, listę publikacji pracowników i współpracowników Ośrodka znajdziecie Państwo na stronie Bibliografia UW.


Nasze badania archeologiczne oraz publikacje nie mogły by zostać zrealizowane bez pomocy finansowej przede wszystkim dwóch instytucji. Chcemy zatem serdecznie podziękować Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (dawny KBN) za finansowanie naszych projektów badawczych i nieocenioną pomoc w utrzymaniu stałej bazy archeologicznej w Novae.

Dziękujemy władzom Uniwersytetu Warszawskiego za zainteresowanie naszymi pracami i pomoc w dofinansowaniu badań specjalistycznych i publikacji.


 

 

 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl