Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novensia


Ośrodek wydaje rocznik Novensia (ISSN 0860-5777). Ukazuje się on nieprzerwanie od roku 1987.
Umieszczane są w nim artykuły w języku: polskim, angielskim, bułgarskim, niemieckim i francuskim. Dotyczą one głównie problematyki archeologii limesowej, a zatem tej części archeologii klasycznej, która zajmuje się obszarami granicznym Imperium Romanum oraz prace na temat różnych zagadnień greckiej i rzymskiej kultury materialnej.
W Novensia publikowane są przede wszystkim wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Ośrodek w: Novae – twierdzy I legionu Italskiego i mieście wczesnobizantyńskim, w Tanais – mieście hellenistycznym i rzymskim, stolicy Ilirii Scodra oraz Rhizon – kolonii i mieście greckim oraz rzymskim.
Zamieszczane są także opracowania różnych typów zabytków, a także prace problemowe na temat relacji kultury klasycznej z Barbaricum. W Novensia są także publikowane akta konferencji międzynarodowych organizowanych przez Ośrodek.

Czasopismo Novensia jest indeksowane w bazach ERiH oraz ICI World of Journals.


Dla autorów

Osoby zainteresowanie opublikowaniem artykułu w Novensia prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą recenzowania nadesłanych tekstów oraz wymogami technicznymi redakcji.

Wskazówki dla autorów Novensia (pdf)


Redakcja:

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Dyczek
Redaktor prowadzący: mgr Tomasz Płóciennik

Rada Naukowa czasopisma Novensia

Prof. Piotr Dyczek - przewodniczący
Prof. Wojciech Nowakowski
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr Martin Lemke
Mgr. Tomasz Płóciennik

Recenzenci:

Prof. Leszek Mrozewicz (Gniezno)
Prof. Wojciech Nowakowski (Warszawa)
Prof. Luan Përzhita (Tirana)
Dr Evgenia Genczewa (Sofia)
Dr Svetlana Naumienko (Rostov)
Dr Gerda von Bülow (Berlin)

Nakład czasopisma: 300 egzemplarzy


Wydawca: Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Adres Redakcji:

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa Mazowieckie
Poland

Email: novae@uw.edu.pl
Telefon: 0048 22 552 25 20


Aktualny tom:

Novensia 28, 2018 (za 2017)
Tom 28 zawiera szereg artykułów prezentujących całe spektrum zainteresowań "bałkańskich" Ośrodka, czyli Albanię, Czarnogórę, Rumunię oraz Bułgarię, autorstwa zarówno renomowanych ekspertów międzynarodowych jak i partnerów i pracowników Ośrodka.

Przypominamy, że wydanie kolejnego tomu nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało tę publikację w ramach programu 600/P-DUN/2019.

Koszt aktualnego tomu to 50 PLN.


Archiwum

Udostępniamy naszym czytelnikom archiwalne numery w formacie PDF:

Plik Rok wydania Numer
2018 Novensia 28 (2017)
2017 Novensia 27 (2016)
2016 Novensia 26 (2015)
2015 Novensia 25 (2014)
2014 Novensia 24 (2013)
2013 Novensia 23 (2012)
2012 Novensia 22 (2011)
2011 Novensia 21 (2010)
2010 Novensia 20 (2009)
2009 Novensia 18/19 (2007/2008)
2007 Novensia 17 (2006)
2006 Novensia 16 (2005)
2005 Novensia 15 (2004)
2004 Novensia 14 (2003)
2003 Novensia 13 (2002)
2001 Novensia 12 (2000)
2000 Novensia 11 (1999)
1999 Novensia 10 (1998)
1998 Novensia 9 (1997)
1997 Novensia 8 (1996)
1996 Novensia 7 (1995)
1995 Novensia 6 (1994)
1994 Novensia 5 (1993)
1993 Novensia 4 (1992)
1991 Novensia 3 (1988)
1991 Novensia 2 (1991)
1988 Novensia 1 (1987) 

 

 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl