Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    
Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novensia


Ośrodek wydaje rocznik Novensia (ISSN 0860-5777). Ukazuje się on nieprzerwanie od roku 1987.
Umieszczane są w nim artykuły w języku: polskim, angielskim, bułgarskim, niemieckim i francuskim. Dotyczą one głównie problematyki archeologii limesowej, a zatem tej części archeologii klasycznej, która zajmuje się obszarami granicznym Imperium Romanum oraz prace na temat różnych zagadnień greckiej i rzymskiej kultury materialnej.
W Novensia publikowane są przede wszystkim wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Ośrodek w: Novae – twierdzy I legionu Italskiego i mieście wczesnobizantyńskim, w Tanais – mieście hellenistycznym i rzymskim, stolicy Ilirii Scodra oraz Rhizon – kolonii i mieście greckim oraz rzymskim.
Zamieszczane są także opracowania różnych typów zabytków, a także prace problemowe na temat relacji kultury klasycznej z Barbaricum. W Novensia są także publikowane akta konferencji międzynarodowych organizowanych przez Ośrodek.

 


Dla autorów

Osoby zainteresowanie opublikowaniem artykułu w Novensia prosimy o zapoznanie się z obowiązującą procedurą recenzowania nadesłanych tekstów oraz wymogami technicznymi redakcji.

Wskazówki dla autorów Novensia (pdf)


Redakcja:

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Dyczek
Redaktor prowadzący: mgr Tomasz Płóciennik

Rada Naukowa czasopisma Novensia

Prof. Piotr Dyczek - przewodniczący
Prof. Wojciech Nowakowski
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr Martin Lemke
Mgr. Tomasz Płóciennik

Recenzenci:

Prof. Leszek Mrozewicz (Gniezno)
Prof. Wojciech Nowakowski (Warszawa)
Prof. Luan Përzhita (Tirana)
Dr Evgenia Genczewa (Sofia)
Dr Svetlana Naumienko (Rostov)
Dr Gerda von Bülow (Berlin)

Nakład czasopisma: 300 egzemplarzy


Wydawca: Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Adres Redakcji:

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa Mazowieckie
Poland

Email: novae@uw.edu.pl
Telefon: 0048 22 552 25 20


Aktualny tom:

Novensia 27, 2016
Tom 26 zawiera szereg artykułów dotyczących archeologii limesu nad Dolnym Dunajem: opracowanie omawiające logistykę armii Rzymskiej w Mezji Dolnej, dwa artykuły omawiające materiał kostny z Novae, analizy przęślików i węgli drzewnych, także z Novae, oraz dwa teksty dotyczące stanowiska w Risan.

Przypominamy, że wydanie kolejnego tomu nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało tę publikację w ramach programu 820/P-DUN/2017.

> spis treści Novensia 27

Koszt aktualnego tomu to 50 PLN.


Archiwum

Udostępniamy naszym czytelnikom archiwalne numery w formacie PDF:

Novensia 26 (2015)
Novensia 25 (2014)
Novensia 24 (2013)
Novensia 23 (2012)
Novensia 22 (2011)
Novensia 21 (2010)
Novensia 20 (2009)
Novensia 18/19 (2007/2008)
Novensia 17 (2006)
Novensia 16 (2005)
Novensia 15 (2004)
Novensia 14 (2003)
Novensia 13 (2002)
Novensia 12 (2000)
Novensia 11 (1999)
Novensia 10 (1998)
Novensia 9 (1997)
Novensia 8 (1996)
Novensia 7 (1995)
Novensia 6 (1994)
Novensia 5 (1993)
Novensia 4 (1992)
Novensia 3 (1988)
Novensia 2 (1991)
Novensia 1 (1987) 

 

 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl