Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

 

    Aktualności

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  Kontakt

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 
Badania

Prowadzimy lub uczestniczymy w następujących projektach badawczych:

Rhizon/Risinium: stolica króla Ballaiosa i królowej Teuty - kontynuacja badań prospekcyjnych i archeologicznych
Projekt dofinansowany przez NCN, nr. 2015/19/B/HS3/02056
> Więcej

Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i legionu I Italica.
Projekt dofinanso
wany przez przez NCN, nr. 2014/13/B/HS3/04836
> Więcej

Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczym.
Projekt dofinansowany przez NCN, nr. 2014/14/M/HS3/00741
> Więcej

The Danube Underwater Heritage: Trade and Shipwrecks at the Lower Danube and the Danube Delta
Realizacja dzięki współpracy z The Eco-Museum Research Institute im. „Gavrila Simion” w Tulczy
> Więcej

Danube Limes UNESCO World Heritage (2009-2012)
Projekt dofinansowany w ramach programu Central Europe UE.
> Więcej

TEMPUS IV Project: Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries
(CHTMBAL)517471 -TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-JPCR (2011 – 2717 / 001 – 001)

Geomapa Andów, analiza genetyczna wybranych przedkolumbijskich populacji z terenu państwa Inków (Andy Środkowe)
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Hellenistyczna zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
> Więcej

Warsztaty i produkcja rzemieślnicza na terenie antycznej Cyrenajki, na podstawie obiektów z domów w insuli E XXI w Ptolemais – opracowanie danych archeologicznych.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Struktura etniczna ludności Nubii (rejon IV katarakty) w okresie od III tysiąclecia p.n.e. do XII wieku n.e.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Oprócz realizacji grantów w Osrodku sa równiez prowadzone we wspólpracy naukowej z naszymi zagranicznymi partnerami inne programy naukowe:

 • Granice Cesarstwa rzymskiego od I do IV w.n.e (Zespół Ośrodka, Zespół Programu UE – Cental Europe, Instytut Archeologii BAN)
 • Kolonizacja grecka i rzymska obszaru adriatyckiego (Zespół Ośrodka)
 • Monety rzymskie z Novae (R. Ciołek, P. Dyczek)
 • Kultura antyczna w delcie Donu – relacje z Barbarzyńcami (T. Scholl, M. Matera, S. Naumienko, Muzeum Rezerwat – Tanais, Akademia Nauk Federacji Rosyjskiej)
 • Greckie i rzymskie inskrypcje z Risan (UW - T. Płóciennik, J. Żelazowski, A. Łajtar)
 • Antyczna iliria (Zespół Ośrodka, Zespół Urzędu Głównego Konserwatora Boki Kotorskiej, Instytut Albanologii - N. Ceka, S. Shpuza)
 • Monety antyczne z wykopalisk w Risan (R. Ciołek, P. Dyczek)
 • Skarb monet krola Ballaiosa z Risan – opracowanie numizmatyczne i historyczne (R. Ciołek, P. Dyczek, J. Kolendo)
 • Brązy Figuralne z Novae (P. Dyczek)
 • Organizacja i topografia rzymskich systemów obronnych (M. Lemke)
 • Centra ceramiczne: Butovo, Pavlikeni, Hotnitza (P. Dyczek, P. Vladkova, M. Baranowski,G. Schneider, M. Daszkiewicz - Frei Univ. Berlin)
 • Ceramika gnathia z Risan (V. Krstić, Muzeum Narodowe Belgrad)
 • Amfory grecko-italskie z Risan (P. Dyczek, R. Remesal, Uniwersytet w Barcelonie, A. Ribeira, Główny Konserwator Valencia)
 • Topografia okolic Risan system GPS (J. Recław, M. Petricević)
 • Złoża gliny, antyczna działalność ceramiczna w okolicy Novae (J. Recław)
 • Badania geofizyczne Szkodra (G. von Bülow, Ch. Rummel – RGK Frankfurt)
 • Moenia aecia – analiza epigraficzna i archeologiczna murów obronnych Risan J. Kolendo, P. Dyczek, T. Płóciennik)
 • Analizy fizykochemiczne i archeologiczne zabytków z Novae, Risan i Szkodra (J.Reclaw).
 • Medycyna rzymska (P. Dyczek)
 • Zapinki z Novae (prof. W. Nowakowski)
 • Sprzączki z Novae ( E. Genčeva)
 • Inskrypcja grecka z Novae (A. Łajtar)
 • Stempel ceramiczne na ceramice budowlanej z Novae (UAM- Poznań, Uniwersytet w Bydgoszczy- L. Mrozewicz, M. Duch)
 • Uzbrojenie z Novae (B. Kontny)
 • Inskrypcje z Novae (J. Kolendo, J. Żelazowski).
 • Analiza ludzkiego DNA – Szkodra (P. Węgleński, A. Stanković).
 • Podwodne badania w Risan i Szkodra (P. Dyczek, R. Karpiński, P. Lutovac, V. Kovacevic)
 • Transport lądowy w Mezji (J. Recław)
 • Badania genotypu inkaskiego (M. Baca, A. Stanković)

 


 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl