Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje

    Novensia
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  
Kontakt

       


 
  

 

  Aktualności

Już jesteśmy w Risan w pełnym składzie. Niestety na razie pogoda trochę krzyżuje nam plany wykopaliskowe, ale za to możemy podjąć działania, które odwlekaliśmy z powodu braku czasu w innych latach. Trenujemy naszą odporność fizyczna zbierając próbki geologiczne w górach i kamieniołomach, aby ustalić pochodzenie kamieni, z których zbudowano Risan. Nie wszystkie użyte do budowy antycznego miasta kamienie, ze względu na układ geologiczny, pochodziły z jego okolic. Ta wstępna zaprawa fizyczna dobrze nam zrobi, bo teraz codziennie będziemy musieli pokonywać 200 m różnicy wysokości, aby wspiąć się ze sprzętem na akropolis Rhizon, czyli Gradine. W tej kampanii zamierzamy zakończyć wszystkie prace pomiarowe, zgrać plany oraz odsłonić większą część wzgórza. Ekipa jest doborowa i jak zwykle międzynarodowa, tym razem mamy w składzie przedstawicielkę Chin – będzie okazja do podszkolenia języka!


Nie cichną nadal informacje związane z odkryciami albańsko-polskiej ekipy (S.Shpuza/P.Dyczek) w Szkodra. Podają ja nadal zarówno prasowe jak i naukowe serwisy międzynarodowe, m.in. Archaeological News (11.6.2018)

Cieszy nas to niezmiernie, choć jest też powodem utrapienia, bowiem pytania i prośby o dodatkowe informacje płyną i z całej Europy, USA a nawet z Indii. My jednak koncentrujemy się już na nowych zadaniach i wyzwaniach. Mamy nadzieję, że także Risan sprawi nam niespodziankę. O postępach będziemy informować na bieżąco.


Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się ze wstępnymi wynikami naszej tegorocznej kampanii w Bushati!


Powoli zbliża się koniec kolejnych wykopalisk w Albanii. Jeszcze tylko dokończenie dokumentacji i wyjazd do Czarnogóry na spotkanie „z królowa Teutą i królem Ballaiosem”. Szczególnie postać tej królowej nadal pobudza wyobraźnię. W Albanii i Francji ukazał się książka jej poświęcona, przedstawiająca ją jako królowa, kobietę pirata i kobietę zakochaną.

Wracając jednak z krainy archeologicznej fantazji do rzeczywistości, musimy przyznać, że tegoroczna kampania przyniosła nam wiele niespodzianek. Kontynuowaliśmy badania tzw. terytorium antycznej Szkodry, a zatem serię stanowisk otaczających to antyczne miasto. Kolejne 6 stanowisk, z których niektóre wymagały od nas nielichej kondycji fizycznej, bo znajdują się na wysokich szczytach (do 400 m), zostało zadokumentowanych z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Za rok czeka nas kolejna seria stanowisk do zbadania. Dobrze, że w tym roku pogoda dopisała w pełni i nie straciliśmy ani jednego dnia z powodu deszczu.

Jak zwykle też nasze badania bardzo interesowały zarówno lokalną ludność, która przychodziła obejrzeć postęp prac, jak i dziennikarzy. Przeżyliśmy nawet prawdziwą ich inwazję, gdy jednocześnie na stanowisko przyjechało 10 ekip dziennikarskich w tym 5 telewizji od telewizji centralnej po lokalne. Także odbyliśmy dwa ważne spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz burmistrzem gminy na terenie której znajdują się nasze wykopaliska. W obu przypadkach usłyszeliśmy nie tylko deklaracje dotyczące udzielania nam wszelkiej potrzebnej pomocy, ale także realną pomoc dotyczącą przechowywania sprzętu czy pomocy technicznej w terenie.

O samych wynikach badań poinformujemy szczegółowo w ciągu najbliższych dni, kiedy zakończymy już wszelkie prace. „Na zachętę” prezentujemy trochę fotografii z naszego trenowego życia.


Rozpoczęliśmy letni maraton wykopaliskowy od Albanii. Szkodra przywitała nas deszczem i burzami, ale na szczęście tylko do pierwszego dnia prac. Plan kampanii zakłada, że skoncentrujemy się na trzech problemach: pomiary architektoniczne i rozfazowanie chronologiczne murów twierdzy Rozafa od czasów hellenistycznych, przebadanie pobliskiego stanowiska Bushati oraz kontynuacja dokumentowania stanowisk leżących wokół Szkodry, stanowiących element siatki osadniczej od końca epoki brązu do początku naszej ery.

Szczególne oczekiwania związane są z badaniami Bushati. Uzyskane przez nas w ubiegłym roku dane związane z badaniami geofizycznymi dowodzą, że w tym miejscu musiało się znajdować dużej wielkości nieznane miasto antyczne. Być może jedno z tzw. „Trzech zaginionych miast”, które według niektórych źródeł antycznych miały znajdować się w okolicy Szkodra. Gdyby nam się to udało byłby to wielki sukces. Dane archeologiczne są bardzo zachęcające, fragmenty murów obronnych i inne konstrukcje, w tym nimfeum – o którym informowaliśmy już w ubiegłym roku – mogą sugerować, że rzeczywiście może to być jedno z tych miast.

Obecnie założyliśmy wykop w miejscu gdzie może znajdować się brama prowadząca do miasta. Od poniedziałku ruszają badania wielkiego nimfeum. Natomiast, jeśli pozwoli pogoda planujemy także uchwycić narożnik miasta i część jego zabudowy wewnętrznej. Z naturalnych powodów ograniczamy się na razie do wykopów sondażowych, aby uzyskać pewność, co do charakteru wszystkich konstrukcji i charakteru samego stanowiska. Jednak, kto wie, może w przyszłości potrzebne tu będą wykopaliska na większą skalę? Wspaniale jest odkrywać całkiem dotychczas nieznane wielkie założenia urbanistyczne. Zostało już ich naprawdę niewiele. Rzecz jasna o postępie prac będziemy informować. A teraz trochę widoczków z pierwszych dni badań. Trzeba przyznać, że otaczająca nas przyroda robi wrażenie…


Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządzeniem nr 47 z dnia 8 maja 2018 r. powołał Radę Sportu na kadencję 2016 - 2020. Miło nam poinformować, że w jej składzie znalazło sie aż dwóch przedstawicieli naszego Osrodka: dr M. Lemke i mgr. J. Reclaw.
Forza OBA!


Niewątpliwy sukces odniosła już natomiast ekipa pracująca w Egipcie, której przewodzi doktorant Ośrodka Wojciech Ejsmond. Na stanowisku Gebelein – co także podały agencje informacyjne - odkryli oni całkiem nieznane, wczesne, napisy egipskie. Jesteśmy z tego sukcesu bardzo radzi i gratulujemy naszemu podopiecznemu! Może ten sukces będzie zaraźliwy…

>Wiecej informacji


Chociaż zasadnicza ekipa Ośrodka przebywa na wykopaliskach, to nie znaczy, ze całkiem zamarła jego dzielność w Polsce. Dzięki naszym młodym i aktywnym doktorantom oraz współpracownikom Ośrodek będzie tradycyjnie obecny na Pikniku Polskiego Radia.

Podobnie, jak w poprzednich latach, w czerwcu odbędzie się też kolejna konferencja naukowa doktorantów i młodych badaczy związanych z Ośrodkiem. O obu wydarzeniach będziemy jeszcze informować.


Miło nam poinformować, że Ośródek otrzymał dotacje w ramach programu DUN - numer rej: 917/P-DUN/2018, na wydanie angielskojęzycznej wersji naszego rocznika Novensia.


Jak już informowaliśmy wcześniej, 26 maja w Muzeum Mozaik w Risan odbędzie się uroczyste otwarcie części ekspozycji, na której zostaną zaprezentowane odkryte przez nas mozaiki rzymskie. Z wielkim nakładem pracy, głównie naszych, ale i czarnogórskich konserwatorów. Wreszcie po prawie 2000 lat ujrzą one światło dzienne. Prace te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie środków finansowych Ośrodka, pomoc władz Rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz sponsorów. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz centralnych Czarnogóry, władz lokalnych, Głównego Urzędu Konserwatorskiego Czarnogóry, ambasady RP w Podgoricy, sponsorzy, nasi czarnogórscy przyjaciele oraz reprezentanci Uniwersytetu, czyli P. Dyczek i J. Recław, który był „spiritus movens” całego przedsięwzięcia. Szkoda, że do grona instytucji wspomagających ten trudny projekt nie możemy zaliczyć naszych władz centralnych odpowiedzialnych za naukę i kulturę… Oczywiście zaraz po uroczystości i powrocie naszej ekipy do Albanii zamieśćmy fotograficzną kronikę z tych uroczystości.


Kończą się także prace modernizacyjne w naszych bazach archeologicznych. Niestety, co roku muszą one być poddane pracom amortyzacyjnym oraz uzupełnieniu i unowocześnieniu ich wyposażenia. Z tego powodu Dyrektor Ośrodka rusza w początku maja, najpierw na parę dni do Novae, aby odebrać przeprowadzona tam i zakończona modernizacje a później rusza do Szkodry, aby przed wykopaliskami odbyć cykl wykładów w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie w Szkodra.


Latem czekają nasz także dwie uroczystości w Risan. Najpierw 26. maja P. Dyczek i J. Recław udadzą do „stolicy Teuty” aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu mozaik, których konserwację prowadziła ekipa Ośrodka.

Później, od 17. do 27. czerwca, także w Risan, odbędzie się otwarcie przygotowanej przez J. Recława wystawy w Muzeum Mozaik.

Wszystkich zainteresowanych różnymi imprezami, które będą odbywać się w Risan w Muzeum Mozaik, odsyłamy do zamieszczonego tutaj programu. Szczególnie zachęcamy do udziału w nich Polaków przebywających w Czarnogórze na wakacjach.


W pierwszej połowie września „doborowa ekipa” Ośrodka: P. Dyczek, M. Lemke, J. Recław, będzie czynnie uczestniczyła w kolejnym Kongresie Limesowym, który tym razem odbędzie się w Belgradzie i na antycznym stanowisku Viminacium. Zostaną na nim zaprezentowane referaty związane z naszymi wykopaliskami w Novae.


Ukazał się kolejny tom naszego rocznika Novensia. Już od 27 lat regularnie zamieszczamy w nim różne opracowania naukowe, przede wszystkim młodych badaczy. Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi tam intersującymi artykułami i zamówienia tomu.


Więcej informacji > Novensia

Przypominamy też, że wydanie kolejnego tomu nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało tę publikację w ramach programu 820/P-DUN/2017

 

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl