Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje

    Novensia
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  
Kontakt

       


 
  

 

  Aktualności

16 listopada w Rektoracie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu UW honorowemu konsulowi Czarnogóry w Polsce Panu Marcinowi Rucie. Medal wręczył JM Rektor Uniwersytetu, prof. Marcin Pałys w towarzystwie JE Ambasador Czarnogóry w Polsce Pani Liliany Tošković, byłych Rektorów Uniwersytetu: prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow i prof. Piotra Węgleńskiego oraz Dyrektora Ośrodka, prof. Piotra Dyczka i jego zastępcy Janusza Recława.

W ten sposób chcieliśmy wyrazić  swoją wdzięczność za pomoc, którą naszemu Ośrodkowi udzielał i udziela Pan Konsul w naszych badaniach naukowych w Czarnogórze. Ostatnio aktywnie się włączył w nasz program konserwacji odkrytych przez nas w Risan rzymskich mozaik. W czasie tej uroczystości Rektor UW podpisał także nową umowę dotycząca kontynuacji naszych wykopalisk w Czarnogórze, co najmniej do roku 2022.

Spotkanie było również okazją do omówienia współpracy naukowej w archeologii oraz trwających prac konserwatorskich nad mozaikami rzymskimi.


Trwają intensywne prace remontowe w naszej bazie archeologicznej w Risan. Ponieważ powoli zbliżają się do końca, do Czarnogóry rychło udaje się J. Recław, a później P. Dyczek, aby sfinalizować wszystkie formalności oraz odebrać wykonane prace. Wszystko wskazuje na to, że w czasie letniej kampanii wykopaliskowej baza już w pełni będzie służyła naszej ekipie badawczej. Będzie to „nasz dom” i miejsce pracy, nie tylko w czasie dwumiesięcznych kampanii, ale także spokojne i należycie wyposażone miejsce do prowadzenia opracowań naukowych w czasie całego roku.


Już prawie rok upłynął od śmierci naszej koleżanki prof. Sary Santoro. Z tej okazji my, grono Jej przyjaciół, postanowiliśmy zorganizować międzynarodową konferencję, dla upamiętnienia jej naukowych dokonań pt. Convegno in memoria di Sara Santoro .

Odbyła się w Uniwersytecie w Chieti, gdzie Sara pracowała. Program konferencji, w której reprezentantem Ośrodka był prof. P. Dyczek, był bardzo bogaty. Zaplanowano ponad 45 referatów, które w z jednej strony dotyczyły Jej osiągnięć naukowych i organizacyjnych – w tym programu europejskiego Tempus IV, którym kierowała, a z drugiej zostały zaprezentowane referaty tematycznie łączące się z zainteresowaniami naukowymi S. Santoro. Ekipa Ośrodka przedstawiła referat na temat najnowszych wyników badań archeologicznych w Szkodra.


Ośrodek podjął ścisłą współpracę z Centrum Nauk Sądowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku w ramach CNS uroczyście  zainaugurowano nowy kierunek studiów z zakresu Kryminalistyki. Inauguracja, w której uczestniczył prof. P. Dyczek, odbyła się w Centrum Nowych Technologii. Dla młodych adeptów tej interesującej i ważnej specjalizacji będziemy prowadzić zajęcia z zakresu „ Archeologii kryminalistycznej”. 


W Risan rozpoczęły się prace konserwatorskie, których celem jest przygotowanie do ekspozycji w Muzeum w Risan mozaik, które odkryliśmy już wiele lat temu w tzw. Willi Hyponosa. Prace potrwają prawie do końca bieżącego roku. O naszych pracach szeroko informują lokalne media, podkreślając wkład Ośrodka i Uniwersytetu Warszawskiego w ochronę światowego dziedzictwa  kulturowego. O postępach prac będziemy sukcesywnie informować. Na razie  prezentujemy krótkie filmiki z rozpoczęcia prac na naszej stronie FB.

Wreszcie ukazał się, długo oczekiwany komunikat MNiSZW w sprawie kategoryzacji jednostek naukowych. Bardzo miło nam poinformować, że podobnie jak w poprzednich latach, nasza jednostka otrzymała kategorię A.

Jesteśmy jedną z 18 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które uzyskały taką kategorię. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować swoje badania i odkrycia!


Pierwszy sezon nieinwazyjnego podwodnego projektu „The Danube Underwater Heritage: Trade and Shipwrecks at the Lower Danube and the Danube Delta” w Rumunii już za nami. Jego realizacja możliwa była dzięki oficjalnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW (kierownik dr Martin Lemke) a The Eco-Museum Research Institute im. „Gavrila Simion” w Tulczy (kierownik dr George Nuţu).

Był to pierwszy sezon badawczy, w trakcie którego weryfikowane były różne punkty w obrębie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w Delcie Dunaju. W podróż wyruszyły mgr Marta Bajtler i mgr Karolina Trusz oraz współpracownicy strony polskiej i rumuńskiej w tym dr George Nuţu. Prospekcja objęła Bazinul Mare (ujście Suliny), Jezioro Sinoe przylegające do antycznej Histrii oraz jezioro Razim nad którym położone jest starożytne Argamum.

W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia ze sztucznym zbiornikiem, który wykopany został na potrzeby dużych jednostek wpływających na Sulinę (jedno z ramion Dunaju), na którego dnie zalegały liczne nowożytne łodzie i statki. Teren ten został sprawdzony sonarem i profilerem dennym, a wybrane punkty zweryfikowane przez nurków i tam gdzie było to możliwe zadokumentowane.

Prospekcja na jeziorach była dużo trudniejsza. W obydwu przypadkach były to bardzo płytkie zbiorniki o zerowej widoczności. Część stanowiska archeologicznego Histria obecnie znajduje się pod wodą. Znane są nam przekazy, że przy niskim poziome wód w jeziorze ukazywały się mury. Lokalni badacze sądzą, iż mogły to być miejskie mury z okresu wczesnorzymskiego. Kamienna konstrukcja, która znajduje się pod warstwą mułu została namierzona, jednak potrzebna jest dalsza weryfikacja. Dla całości stanowiska zrobiona została także fotomozaika. W Argamum, podczas trzęsienia ziemi część stanowiska, które usytuowane było na wysokim klifie, runęła do jeziora. W tym roku teren od brzegu Argamum w kierunku wyspy Bisericu?a został sprawdzony za pomocą sonaru i profilera dennego.

Projekt Nieinwazyjna podwodna prospekcja rzek Sulina i Sfântu Gheorghe (Delta Dunaju) w Rumunii realizowany był w ramach dofinansowania z Rady Konsultacyjnej ds. Ruchu Naukowego UW (syg.10/II/2017) oraz Mikrograntu przyznanego w ramach grantów wewnętrznych UW. Projekt został przeprowadzony przez członków SKN „Wod.o.Lot” oraz we współpracy z firmą Archcom.  


Trwają intensywne prace budowlane w naszej bazie terenowej w Risan, Czarnogóra. Pod nadzorem J. Recława zakończono już pierwszy etap prac i szczegółowe przygotowanie drugiego, który zacznie się w listopadzie. Mamy nadzieję, że wszystkie prace przewidziane w programie inwestycyjnym zostaną zakończone, zgodnie z harmonogramem, do początku grudnia.


Po wielu latach starań, udało nam się już prawie zebrać pełną kwotę potrzebną do rozpoczęcia konserwacji, odkrytych przez nas  już wiele lat temu, rzymskich mozaik z Willi Hynosa w Risan. Dzięki wparciu Agencji Turystycznej - Kotor, naszej ambasady w Podgoricy, włączeniu się do finasowania Konsula Honorowego Czarnogóry Pana Marcina Ruty, wparciu naszej Alma Mater – Uniwersytetu Warszawskiego  i uruchomieniu naszych, ośrodkowych, środków, już wkrótce pierwsze panele mozaik zostaną poddane konserwacji. Potrwa ona wiele miesięcy. Po czym mozaiki zostaną położone w Muzeum Mozaik w Risan i zaprezentowane szerokiej publiczności.

 


 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl