Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    Badania
    
  
  Wykopaliska
  
  
    Studia
  
  doktoranckie


  
  Publikacje

    Novensia
  
 
    Historia   
  

    Struktura

  
  
  
  
Kontakt

       


 
  

 

  Aktualności

Zapraszamy studentów zainteresowanych odbyciem praktyk terenowych na naszych stanowiskach Scodra, Risan i Novae do zapoznania się ze szczegółami oferty na naszej stronie FB i nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy Ośrodka.


Zachęcamy także do nabycia najnowszego Newsweek Historia (2-3 2018), w którym znajduje się wywiad z prof. Dyczkiem na temat wypraw krzyżowych, i ich pozostałości na naszych wykopaliskach w Albanii. Dostęp do wywiadu można także wykupić na stronie Newsweek plus.


M. Matera - kierujący wykopaliskami Ośrodka w Konsułowskoje (Ukraina) – odbył rozmowy w Instytucie Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, na temat pogłębienia współpracy w ramach obecnie prowadzonych badań archeologicznych oraz przygotowania letniej kampanii wykopaliskowej. W trakcie tych rozmów strona ukraińska zaprosiła dyrektora Ośrodka do Komitetu Redakcyjnego najważniejszego ukraińskiego czasopisma archeologicznego Archeologija.


W marcu do Risan udaje się wice- dyrektor Ośrodka, J. Recław, aby uczestniczyć w końcowych pracach związanych z konserwacją mozaik oraz przygotować wyremontowaną archeologiczną bazę w Risan do letniej kampanii wykopaliskowej, a także omówić jej przebieg z naszymi czarnogórskimi partnerami. Później w tym samym celu pojedzie do Szkodry.


Ukazał się kolejny tom naszego rocznika Novensia. Już od 27 lat regularnie zamieszczamy w nim różne opracowania naukowe, przede wszystkim młodych badaczy. Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi tam intersującymi artykułami i zamówienia tomu.


Więcej informacji > Novensia

Przypominamy też, że wydanie kolejnego tomu nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało tę publikację w ramach programu 820/P-DUN/2017

 

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl