Antiquity of Southeastern Europe
Research Centre
University of Warsaw    News

    Research
    
  
  Excavations
  
  
    PhD studies
  
  

  
  Publications
  
 
    History   
  

    Staff

  
  
  
  Contact

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Our research in the field:Novae | Risan | Tanais | Scodra

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl