Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    Badania
    
    Wykopaliska
    
    Studia
    doktoranckie


    Publikacje

    Novensia
   
    Historia     

    Struktura

    
    Kontakt

       

  

 

 

 

 

Aktualności

 

Rozpoczęliśmy letni maraton wykopaliskowy od Albanii. Szkodra przywitała nas deszczem i burzami, ale na szczęście tylko do pierwszego dnia prac. Plan kampanii zakłada, że skoncentrujemy się na trzech problemach: pomiary architektoniczne i rozfazowanie chronologiczne murów twierdzy Rozafa od czasów hellenistycznych, przebadanie pobliskiego stanowiska Bushati oraz kontynuacja dokumentowania stanowisk leżących wokół Szkodry, stanowiących element siatki osadniczej od końca epoki brązu do początku naszej ery.

Szczególne oczekiwania związane są z badaniami Bushati. Uzyskane przez nas w ubiegłym roku dane związane z badaniami geofizycznymi dowodzą, że w tym miejscu musiało się znajdować dużej wielkości nieznane miasto antyczne. Być może jedno z tzw. „Trzech zaginionych miast”, które według niektórych źródeł antycznych miały znajdować się w okolicy Szkodra. Gdyby nam się to udało byłby to wielki sukces. Dane archeologiczne są bardzo zachęcające, fragmenty murów obronnych i inne konstrukcje, w tym nimfeum – o którym informowaliśmy już w ubiegłym roku – mogą sugerować, że rzeczywiście może to być jedno z tych miast.

Obecnie założyliśmy wykop w miejscu gdzie może znajdować się brama prowadząca do miasta. Od poniedziałku ruszają badania wielkiego nimfeum. Natomiast, jeśli pozwoli pogoda planujemy także uchwycić narożnik miasta i część jego zabudowy wewnętrznej. Z naturalnych powodów ograniczamy się na razie do wykopów sondażowych, aby uzyskać pewność, co do charakteru wszystkich konstrukcji i charakteru samego stanowiska. Jednak, kto wie, może w przyszłości potrzebne tu będą wykopaliska na większą skalę? Wspaniale jest odkrywać całkiem dotychczas nieznane wielkie założenia urbanistyczne. Zostało już ich naprawdę niewiele. Rzecz jasna o postępie prac będziemy informować. A teraz trochę widoczków z pierwszych dni badań. Trzeba przyznać, że otaczająca nas przyroda robi wrażenie…


Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządzeniem nr 47 z dnia 8 maja 2018 r. powołał Radę Sportu na kadencję 2016 - 2020. Miło nam poinformować, ze w jej składzie znalazło sie aż dwóch przedstawicieli naszego Osrodka: dr M. Lemke i mgr. J. Reclaw.
Forza OBA!


Niewątpliwy sukces odniosła już natomiast ekipa pracująca w Egipcie, której przewodzi doktorant Ośrodka Wojciech Ejsmond. Na stanowisku Gebelein – co także podały agencje informacyjne - odkryli oni całkiem nieznane, wczesne, napisy egipskie. Jesteśmy z tego sukcesu bardzo radzi i gratulujemy naszemu podopiecznemu! Może ten sukces będzie zaraźliwy…

>Wiecej informacji


Chociaż zasadnicza ekipa Ośrodka przebywa na wykopaliskach, to nie znaczy, ze całkiem zamarła jego dzielność w Polsce. Dzięki naszym młodym i aktywnym doktorantom oraz współpracownikom Ośrodek będzie tradycyjnie obecny na Pikniku Polskiego Radia.

Podobnie, jak w poprzednich latach, w czerwcu odbędzie się też kolejna konferencja naukowa doktorantów i młodych badaczy związanych z Ośrodkiem. O obu wydarzeniach będziemy jeszcze informować.


Jak już informowaliśmy wcześniej, 26 maja w Muzeum Mozaik w Risan odbędzie się uroczyste otwarcie części ekspozycji, na której zostaną zaprezentowane odkryte przez nas mozaiki rzymskie. Z wielkim nakładem pracy, głównie naszych, ale i czarnogórskich konserwatorów. Wreszcie po prawie 2000 lat ujrzą one światło dzienne. Prace te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie środków finansowych Ośrodka, pomoc władz Rektorskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz sponsorów. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz centralnych Czarnogóry, władz lokalnych, Głównego Urzędu Konserwatorskiego Czarnogóry, ambasady RP w Podgoricy, sponsorzy, nasi czarnogórscy przyjaciele oraz reprezentanci Uniwersytetu, czyli P. Dyczek i J. Recław, który był „spiritus movens” całego przedsięwzięcia. Szkoda, że do grona instytucji wspomagających ten trudny projekt nie możemy zaliczyć naszych władz centralnych odpowiedzialnych za naukę i kulturę… Oczywiście zaraz po uroczystości i powrocie naszej ekipy do Albanii zamieśćmy fotograficzną kronikę z tych uroczystości.


Miło nam poinformować, że Ośródek otrzymał dotacje w ramach programu DUN - numer rej: 917/P-DUN/2018, na wydanie angielskojęzycznej wersji naszego rocznika Novensia.


Kończą się także prace modernizacyjne w naszych bazach archeologicznych. Niestety, co roku muszą one być poddane pracom amortyzacyjnym oraz uzupełnieniu i unowocześnieniu ich wyposażenia. Z tego powodu Dyrektor Ośrodka rusza w początku maja, najpierw na parę dni do Novae, aby odebrać przeprowadzona tam i zakończona modernizacje a później rusza do Szkodry, aby przed wykopaliskami odbyć cykl wykładów w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie w Szkodra.


Latem czekają nas także dwie uroczystości w Risan. Najpierw 26. maja P. Dyczek i J. Recław udadzą do „stolicy Teuty” aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu mozaik, których konserwację prowadziła ekipa Ośrodka.

Później, od 17. do 27. czerwca, także w Risan, odbędzie się otwarcie przygotowanej przez J. Recława wystawy w Muzeum Mozaik.

Wszystkich zainteresowanych różnymi imprezami, które będą odbywać się w Risan w Muzeum Mozaik, odsyłamy do zamieszczonego tutaj programu. Szczególnie zachęcamy do udziału w nich Polaków przebywających w Czarnogórze na wakacjach.


W pierwszej połowie września „doborowa ekipa” Ośrodka: P. Dyczek, M. Lemke, J. Recław, będzie czynnie uczestniczyła w kolejnym Kongresie Limesowym, który tym razem odbędzie się w Belgradzie i na antycznym stanowisku Viminacium. Zostaną na nim zaprezentowane referaty związane z naszymi wykopaliskami w Novae.


Ukazał się kolejny tom naszego rocznika Novensia. Już od 27 lat regularnie zamieszczamy w nim różne opracowania naukowe, przede wszystkim młodych badaczy. Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi tam intersującymi artykułami i zamówienia tomu.


Więcej informacji > Novensia

Przypominamy też, że wydanie kolejnego tomu nie byłoby możliwe bez wydatnej pomocy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowało tę publikację w ramach programu 820/P-DUN/2017

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl
Counter