Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego    Aktualności

    Skarb z Risan

    Badania
    
    Wykopaliska
    
    Studia
    doktoranckie


    Publikacje

    Novensia
   
    Historia     

    Struktura

    
    Kontakt

       

  

 

 

 

 

Aktualności

 

EGZAMINY DOKTORANCKIE ROK AK. 2017/2018

  Maksymalna liczba punktów: 38,00

Limit miejsc: 4

Lp.  

Nazwisko i imię

Liczba punktów

1.  

Barański, Tomasz

32,85

2.  

Dziechciarz, Paweł

32,33

3.  

Kowalska, Katarzyna

26,00

4.  

Niesobski, Marek

23,16

xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

5.  

Szymczak, Joanna

22,83

6.  

Czapska, Katarzyna

22,71

7.

Daniel, Marta

18,14

8.

Stachowicz, Paulina

18,00

9.

Zakrzewska-Fabirkiewicz, Zofia

17,50

10.

Gołębiewska, Alicja

15,42

11.

Kubrak, Oskar

14,33

 


Wreszcie ukazał się, długo oczekiwany komunikat MNiSZW w sprawie kategoryzacji jednostek naukowych. Bardzo miło nam poinformować, że podobnie jak w poprzednich latach, nasza jednostka otrzymała kategorię A.

Jesteśmy jedną z 18 jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które uzyskały taką kategorię. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować swoje badania i odkrycia!


Pierwszy sezon nieinwazyjnego podwodnego projektu „The Danube Underwater Heritage: Trade and Shipwrecks at the Lower Danube and the Danube Delta” w Rumunii już za nami. Jego realizacja możliwa była dzięki oficjalnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW (kierownik dr Martin Lemke) a The Eco-Museum Research Institute im. „Gavrila Simion” w Tulczy (kierownik dr George Nuţu).

Był to pierwszy sezon badawczy, w trakcie którego weryfikowane były różne punkty w obrębie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w Delcie Dunaju. W podróż wyruszyły mgr Marta Bajtler i mgr Karolina Trusz oraz współpracownicy strony polskiej i rumuńskiej w tym dr George Nuţu. Prospekcja objęła Bazinul Mare (ujście Suliny), Jezioro Sinoe przylegające do antycznej Histrii oraz jezioro Razim nad którym położone jest starożytne Argamum.

W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia ze sztucznym zbiornikiem, który wykopany został na potrzeby dużych jednostek wpływających na Sulinę (jedno z ramion Dunaju), na którego dnie zalegały liczne nowożytne łodzie i statki. Teren ten został sprawdzony sonarem i profilerem dennym, a wybrane punkty zweryfikowane przez nurków i tam gdzie było to możliwe zadokumentowane.

Prospekcja na jeziorach była dużo trudniejsza. W obydwu przypadkach były to bardzo płytkie zbiorniki o zerowej widoczności. Część stanowiska archeologicznego Histria obecnie znajduje się pod wodą. Znane są nam przekazy, że przy niskim poziome wód w jeziorze ukazywały się mury. Lokalni badacze sądzą, iż mogły to być miejskie mury z okresu wczesnorzymskiego. Kamienna konstrukcja, która znajduje się pod warstwą mułu została namierzona, jednak potrzebna jest dalsza weryfikacja. Dla całości stanowiska zrobiona została także fotomozaika. W Argamum, podczas trzęsienia ziemi część stanowiska, które usytuowane było na wysokim klifie, runęła do jeziora. W tym roku teren od brzegu Argamum w kierunku wyspy Bisericu?a został sprawdzony za pomocą sonaru i profilera dennego.

Projekt Nieinwazyjna podwodna prospekcja rzek Sulina i Sfântu Gheorghe (Delta Dunaju) w Rumunii realizowany był w ramach dofinansowania z Rady Konsultacyjnej ds. Ruchu Naukowego UW (syg.10/II/2017) oraz Mikrograntu przyznanego w ramach grantów wewnętrznych UW. Projekt został przeprowadzony przez członków SKN „Wod.o.Lot” oraz we współpracy z firmą Archcom.  


Trwają intensywne prace budowlane w naszej bazie terenowej w Risan, Czarnogóra. Pod nadzorem J. Recława zakończono już pierwszy etap prac i szczegółowe przygotowanie drugiego, który zacznie się w listopadzie. Mamy nadzieję, że wszystkie prace przewidziane w programie inwestycyjnym zostaną zakończone, zgodnie z harmonogramem, do początku grudnia.


Po wielu latach starań, udało nam się już prawie zebrać pełną kwotę potrzebną do rozpoczęcia konserwacji, odkrytych przez nas  już wiele lat temu, rzymskich mozaik z Willi Hynosa w Risan. Dzięki wparciu Agencji Turystycznej - Kotor, naszej ambasady w Podgoricy, włączeniu się do finasowania Konsula Honorowego Czarnogóry Pana Marcina Ruty, wparciu naszej Alma Mater – Uniwersytetu Warszawskiego  i uruchomieniu naszych, ośrodkowych, środków, już wkrótce pierwsze panele mozaik zostaną poddane konserwacji. Potrwa ona wiele miesięcy. Po czym mozaiki zostaną położone w Muzeum Mozaik w Risan i zaprezentowane szerokiej publiczności.

 

 

 
 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo Wschodniej UW
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
novae@uw.edu.pl
Counter